The interior of the Dutch Reformed church of Buitenpost.
Methodology Spotlight

Church membership record of Gaucke Gauckes

Today, we are looking at the church membership record of Gaucke Gauckes (1670). Transcription Anno 1670, den 22en Aprillis, sijn tot het getall der Gemeente gecoomen, deese navolgende– Benne Douwes: obiit den 16en Januarij 1682– Gaucke Gauckes, overleden den 4 Novembris 1672– Jan Taekes,– Fockien Meinsma, overleeden den 2en Majus 1670– Minke Jacobs, huisvrouw van Read more…